Phạm Ngọc Sơn
6 tháng 4 2016 lúc 20:07

y . 3 + y . 2 + y . 4 + y . 4 - 125 = 325

y . ( 3 + 2 + 4 + 4 ) - 125           = 325

y . ( 3 + 2 + 4 + 4 )                   = 325 + 125

y . 13                                       =      450

y                                             = 450 : 13

y                                             =   34,61538462

Bình luận (0)
Hồng Minh
6 tháng 4 2016 lúc 20:09

y*3+y*2+y*4+y*4-125=325

y*(3+2+4+4)-125=325

y*13-125=325

y*13= 325+125=450

y=450/3

y=150

nhớ k nhé

Bình luận (0)
Hồng Minh
6 tháng 4 2016 lúc 20:16

Xin lỗi, nhầm một chút

y=450:13

y=34,6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN