Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Bế Thị Khánh Hà

Xác định bài toán tìm x biết ax+b=0

duong nguyenvan
19 tháng 12 2017 lúc 20:06

B1: Nhập a,b. B2: Nếu a<>0 thì x=-b/a và kết thúc ngược lại thì đi tiếp. B3: Nếu b=0 thì phương trình vô số nghiệm ngược lại thì phương trình vô nghiệm.

Bình luận (0)
Ngọc Trân
19 tháng 12 2017 lúc 20:56

Xác định bài toán là xác định Input và Output.

- Input: a, b nhập từ bàn phím

- Output: x là nghiệm của phương trình.

Thuật toán thì giống bạn phía trên.

Bình luận (0)
duong nguyenvan
20 tháng 12 2017 lúc 19:47

*Xác định bài toán :

- Input: nhập a,b.

- Output: nghiệm x

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN