Vẽ kĩ thuật

VĂN LƯƠNG NGỌC DUYÊN

Bản vẽ chi tiết?Bản vẽ lắp?Bản vẽ nhà?Nêu công dụng của mỗi loại bản vẽ đó?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN