Lê Thị Mai Chi

Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mĩ và Nhật Bản?

A. Mĩ viện trợ cho Nhật Bản.

B. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết.

C. Mĩ xây dựng căn cứ quân sự trên đất nước Nhật Bản.

D. Mĩ đóng quân tại Nhật Bản.

Trần Vương Quang
29 tháng 7 2018 lúc 5:26

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Mai Chi

Thắng lợi quân sự của quân và dân ta tác động trực tiếp buộc Mĩ kí kết Hiệp định Pari năm 1973

A. cuộc Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 và miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ.

B. cuộc tiến công chiến lược và trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972).

C. cuộc tiến công chiến lược 1972 và miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mĩ

D. cuộc Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 và cuộc tiến công chiến lược 1972

Lê Thị Mai Chi

Sắp xếp các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian từ trước cho tới sau:

1. Mĩ cùng các nước phương Tây thành lập NATO.

2. Mĩ thông qua kế hoạch Macsan.

3. Hiệp ước Vacsava được thành lập.

4. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

A. 1, 4, 3, 2.

B. 4, 3, 1, 2.

C. 2, 4, 3, 1.

D. 2, 4, 1, 3.

Lê Thị Mai Chi

Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?

A. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.

B. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu.

C. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.

D. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

Lê Thị Mai Chi

Thắng lợi quân sự nào tác động trực tiếp buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán và kí Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam?

A. Tiến công chiến lược (1972) ở miền Nam và trận "Điện Biên Phủ trên không" (1972).

B. Miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1968) và lần thứ hai (1972) của Mĩ.

C. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) và trận "Điện Biên Phủ trên không" (1972).

D. Trận Vạn Tường (1965) ở miền Nam và "Điện Biên Phủ trên không" (1972) ở miền Bắc.

Lê Thị Mai Chi

Đến đầu nhưng năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đặt được thành tựu cơ bản gì thể hiện sự cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu?

A. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng.     

B. Thế cân bằng về sức mạnh vũ trụ.

C. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế.

D. Thế cân bằng về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng.

Lê Thị Mai Chi

Chiến thắng quân sự nào sau đây mở đầu cho quân và dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biết” của Mĩ?

A. Chiến thắng Ấp Bắc.

B. Chiến thắng Ba Gia

C. Chiến thắng Đồng Xoài

D. Chiến thắng Vạn Tường

Lê Thị Mai Chi

Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Nhờ quân sự hoá nền kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh. 

B. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú

C. Dựa vào những thành tựu khoa học - kĩ thuật.

D. Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao.

Lê Thị Mai Chi

Quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã có sự chuyển biến như thế nào?

A. Từng là đồng minh trong chiến tranh chuyển sang đối đầu và đi đến tình trạng chiến tranh lạnh

B. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

C. Từ hợp tác với nhau trong chiến tranh chuyển sang đối đầu.

D. Hợp tác với nhau trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế lớn.

Lê Thị Mai Chi

Trong bối cảnh "Chiến tranh lạnh" căng thẳng, về quần sự Nhật Bản khác với các nước tư bản Tây Âu ở chỗ

A. không tham gia bất kì tổ chức quân sự nào của Mĩ.

B. không có quân đội thường trực.

C. không có lực lượng phòng vệ

D. không sản xuất vũ khí cho Mĩ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN