Nguyễn Cảnh Hùng
Đỗ Ngọc Trinh
1 tháng 2 2018 lúc 12:28

a) Hệ soạn thảo văn bản:

- Hệ soạn thảo văn bản là một phần mền ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản. (0,5đ)

b) Các cách khởi động phần mền soạn thảo Microsoft Word.

C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng của word trên màn hình nền (0,5đ)

C2: Từ nút Start của Windows chọn:

Start→ All Programs/Programs→Microsoft Office→ Microsoft Office Word. (0,5đ)

c) Hai chế độ gõ: chế dộ chèn và chế độ đè.

- Chế độ chèn (Insert): Nội dung văn bản gõ từ bàn phím sẽ được chèn vào trước nội dung đã có từ vị trí con trỏ văn bản. (0,5đ)

- Chế đồ đè (Overtype): Mỗi kí tự gõ vào từ bàn phím sẽ ghi đè, thay thế kí tự đã có ngay bên phải con trỏ văn bản. (0,5đ)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Cảnh Hùng
Nguyễn Cảnh Hùng

a) Khái niệm về mạng máy tính? Cho VD về mạng máy tính mà em biết trong thực tế địa phương em?

b) Trình bày các loại mạng máy tính?

Nguyễn Cảnh Hùng

Trang web tĩnh là trang web

A. Chỉ có văn bản và hình ảnh không có các đoạn phim

B. Chỉ có văn bản và hình ảnh tĩnh

C. Có nội dung cố định, không thể tùy biến theo yêu cầu từ phía máy khách

D. Nội dung không có sẵn trên máy phục vụ

Nguyễn Cảnh Hùng

Mạng máy tính là:

A. Tập hợp các máy

B. Mạng Internet

C. Mạng LAN

D. Tập các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân theo một quy ước truyền thông

Nguyễn Cảnh Hùng

Chọn câu đúng trong các câu sau

A. Hộp thư điện tử được đặt ở một máy chủ. Vì máy chủ đó có địa chỉ duy nhất nên địa chỉ hộp thư điện tử cũng duy nhất

B. Hai người khác nhau có thể sử dụng chung một hộp thư điện tử nếu họ cùng có mật khẩu truy cập

C. Mã hóa dữ liệu là cách bảo mật an toàn tuyệt đối

D. Truy cập dữ liệu theo mật khẩu là cách bảo đảm an toàn

Nguyễn Cảnh Hùng

Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau

1.Các tệp soạn thảo trong Word 2007 có đuôi ngầm định là .DOCX

2.Để mở văn bản đã có, thực hiện lệnh Open

3.Để xóa phần văn bản được chọn nhấn phím Delete

A. 1, 3 đúng. 2 sai

B. 1, 2 đúng. 3 sai

C. 1 sai. 2, 3 đúng

D. 1, 2, 3 đúng

Nguyễn Cảnh Hùng

Trình duyệt web là chương trình giúp người sử dụng thực hiện giao tiếp với gì?

A. HTTP    

B. WWW     

C. HTML     

D. TCP/IP

Nguyễn Cảnh Hùng

Phần tự luận

HS Hãy đọc kỹ các phát biểu và điền vào dòng tương ứng của mục trả lời phần II, điền chữ Đ (đúng) nếu phát biểu là đúng. ngược lại điền chữ S (Sai) nếu phát biểu sai.

Nguyễn Cảnh Hùng

Để tìm cụm từ “Hà” trong đoạn văn bản và thay thế thành “Hồng”, ta thực hiện:

A.Lệnh Edit-> Goto…;

B.Lệnh Edit-> Search

C.Lệnh Edit->Replace…;hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +H

D.Lệnh Edit->Replace…;hoặc nhấn tổ hợp phím Alt +H

Nguyễn Cảnh Hùng

Phần trắc nghiệm

Hệ điều hành được nạp vào đâu?

A. CPU

B. Bộ nhớ trong

C. Bộ nhớ ngoài

D. Thiết bị ngọai vi

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN