Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Phân biệt 6 chất dạng bột : Mg(OH)2 , Zn(OH)2 , Fe(OH)2 , BaCl2 , Na2CO3 , NaOH . Chỉ dùng 1 hoá chất


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN