Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Hoàng Tuấn Đăng

Một vật có khối lượng m = 2kg được treo đứng yên bởi 2 lò xo giống nhau như hình vẽ bên, độ cứng của mỗi lò xo là 100 N/m. Lấy g = 10 m/s2 . Độ dãn của mỗi lò xo là:

A: 5 cm

B: 20 cm

C: 10 cm

D: 40 cm

Bài tập Vật lý

Hung nguyen
26 tháng 9 2017 lúc 9:47

Xét tại vật m ta có:

\(\overrightarrow{P}+\overrightarrow{T}=\overrightarrow{0}\)

\(\Rightarrow T=P=2.10=20\left(N\right)\)

Xét tại vị trí treo vật ta có:

\(\overrightarrow{T}+\overrightarrow{F_{đh}}+\overrightarrow{F_{đh}}=\overrightarrow{0}\)

\(\Rightarrow T=\sqrt{F_{đh}^2+F_{đh}^2+2F_{đh}.F_{đh}.cos\left(120^o\right)}\)

\(\Leftrightarrow20=\sqrt{2F_{đh}^2-F_{đh}^2}=F_{đh}\)

\(\Rightarrow\Delta l=\dfrac{F_{đh}}{K}=\dfrac{20}{100}=0,2\left(m\right)=20\left(cm\right)\)

Chọn B

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN