Phước Nguyễn
12 tháng 2 2016 lúc 21:10

Đề sai ở mẫu ấy! Mẫu chẳng có cái nào bình phương lên đâu bạn ạ!

Bình luận (0)
Trần Đức Thắng
12 tháng 2 2016 lúc 21:12

Phước Nguyễn bạn chắc là đề sai chứ /??/

Bình luận (0)
phan tuấn anh
12 tháng 2 2016 lúc 21:18

umk mk cũng nghĩ như phước nguyễn đó chắc đề sai 

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Trung
12 tháng 2 2016 lúc 21:19

k sai đề đâu

Bình luận (0)
Trần Đức Thắng
12 tháng 2 2016 lúc 21:22

phantuananh nếu bạn nghĩ sai đề có thể thay một vài số 

Bình luận (0)
Phước Nguyễn
12 tháng 2 2016 lúc 21:25

Nếu bỏ bình phương ở mẫu chắc zzz làm được

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Trung
12 tháng 2 2016 lúc 21:26

Nếu thêm dữ kiện ab + bc + ca = ? , thì ok

Bình luận (0)
Trần Đức Thắng
12 tháng 2 2016 lúc 21:27

Phước Nguyễn dùng thử AM - GM đi 

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn
12 tháng 2 2016 lúc 22:03

đề sai ở mẫu chắc ko có binh phương đâu

Bình luận (0)
ko ko ko
12 tháng 2 2016 lúc 22:27

vào 

 http://diendantoanhoc.net/topic/101727-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%C3%A0i-b%C4%91t/

di chuyển đến #10

 

Bình luận (0)
winner is me
20 tháng 7 2018 lúc 21:03

k minh k lai cho

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan Thanh Tịnh

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN