Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Một oxit nitơ(B) có công thức NxOy và có khối lượng mol là 92g . Tìm công thức của B

Nguyen Quynh Huong
23 tháng 8 2017 lúc 14:13

CT: N2Oy

Ta co: 14.2 + 16y = 92

=> 16y = 64 => y = 4

=> N2O4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN