Nẹji
12 tháng 11 2015 lúc 19:49

Tổng số tuổi của mẹ sau 4 năm nữa là:42+(4x2)=50(tuổi)

ta có sơ đồ

Con: [.........]

Mẹ : [..........]..........[..........]..........[

Tuổi mẹ hiện nay là:50:(4+1)x4-4=36(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:50:(4+1)-4=6(tuổi)

                             Đáp số: Con:6 tuổi

                                           Mẹ:37 tuổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN