Soạn văn lớp 7

Guilty Crown

câu 1:đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Đó là một truyền thống quý báu của ta.Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"

A) đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

B) xác định câu chủ đề của đoạn văn?

C) hãy chỉ ra các đọng từ đặc sắc có trong đoạn văn nhằm diễn tả sức mạnh của lòng yêu nước?

D) tìm và nêu công dụng trạng ngữ có trong đoạn văn

Đ) đoạn văn đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của các biện pháp tu từ đó

câu 2 CM Rằng: sách là người thầy, người bạn lớn của mỗi con người.

V.I.P BIG BANG
20 tháng 5 2017 lúc 9:05

Câu 1: a) Đoạn văn trên trích từ văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Tác giả là Hồ Chí Minh

b) Chủ đề của đoạn văn khẳng định lòng yêu nước củ nhân dân dân ta

c) Các động từ đặc sắc: Kết thành, lướt qua ( mình nghĩ vậy)

d) Trạng nữ có trong đoạn văn: Từ xưa đến nay

-> Công dụng: Thể hiện lòng yêu nước bền vững với thời gian

đ) Phép tu từ: Nhân hóa

-> Công dụng: Thể hiện lòng yêu nước với các tính cách của con người để làm lòng yêu nước gần gũi vs con người

Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ýhaha

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Khánh Huyền Vũ

*Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

a) Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ bên dưới. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mội sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. (1) Xác định câu chủ đề của đoạn. (2) Câu chủ đề của văn bản chính là câu chốt thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận của cả bài văn. Từ việc xác định chủ đề của đoạn văn, hãy cho biết, văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? b) Tìm bố cục của bài văn và lập dàn ý theo trình tự lập luận trong bài. Sử dụng sơ đồ để thể hiện dàn ý của bài văn.

c) Để chứng minh cho vấn đề nghị luận, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào và sắp xếp chúng theo trình tự như thế nào?

d) Trong bài văn, tinh thần yêu nước được so sánh, liên hệ với những hình ảnh nào? Tác dụng của việc sử dụng những hình ảnh ấy là gì?

e) Đọc lại đoạn văn từ "Đồng bào ta ngày nay" đến "nơi lòng nồng nàn yêu nước" và trả lời các câu hỏi sau: (1) Xác định câu mở đoạn và câu kết đoạn của đoạn văn. (2) Các dẫn chứng trong đoạn văn được sắp xếp theo cách nào? (3) Các sự việc và con người được liên kết theo mô hình : "từ ... đến ..." có mối quan hệ với nhau như thế nào?

g) Nhận xét về nghệ thuạt nghị luận của văn bản ở các phương diện sau: - Xây dựng bố cục; - Cách chọn lọc và trình tự đưa dẫn chứng; - Cách sử dụng hình ảnh so sánh.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN