Chương 5: ĐẠO HÀM

Huyền Nguyễn

Tính đạo hàm:

\(y=-\dfrac{cosx}{3sin^2x}+\dfrac{4}{3}cotx\)

Xuân Tuấn Trịnh
2 tháng 5 2017 lúc 21:37

\(y'=-\left(\dfrac{-sinx.3sin^2x-cosx.3cos^2x}{9sin^4x}\right)-\dfrac{4}{3sin^2x}=\dfrac{3sin^3x+3cos^3x-12sin^2x}{9sin^4x}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN