Monkey D.Luffy
28 tháng 10 2015 lúc 21:33

a) Xét \(\frac{1999.2000-2}{1998.1999+3997}=\frac{1999.\left(1998+2\right)-2}{1998.1999+3997}=\frac{1999.1998+1999.2-2}{1998.1999+3997}=\frac{1999.1998+3996}{1998.1998+3997}\)

=> A < B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN