Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Sách Giáo Khoa

Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản :

a) \(0,32\)

b) \(-0,124\)

c) \(1,28\)

d) \(-3,12\)

Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 2 tháng 10 2018 lúc 18:53

a) 0,32=32100=8.425.4=8250,32=32100=8.425.4=825

b) –0,124=–1241000=–31.4250.4=–31250–0,124=–1241000=–31.4250.4=–31250

c) 1,28=128100=32.425.4=32251,28=128100=32.425.4=3225

d) –3,12=–312100=–78.425.4=–7825

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Tuyết Linh
Nguyễn Thị Tuyết Linh 7 tháng 10 2018 lúc 20:52

a)0,32=32/100=8/25

b)-0,124=-124/1000=-31/250

c)1,28=128/100=32/25

d)-3,12=-312/100=-78/25

Bình luận (0)
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng 22 tháng 10 2018 lúc 9:34

Giải bài 70 trang 35 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 18 tháng 4 2017 lúc 15:07

a) 0,32=32100=324:1004=8250,32=32100=324:1004=825

b) −0,124=−1241000=−1244:10004=−31250−0,124=−1241000=−1244:10004=−31250

c) 1,28=128100=32251,28=128100=3225

d) −3,12=−312100=−3124:1004=−7825−3,12=−312100=−3124:1004=−7825

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN