Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Sách Giáo Khoa

Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào trong dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:04

Thỏi nhúng vào nước chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn. Hai thỏi có thể tích như nhau nên lực đẩy Ác si mét phụ thuộc vào d. mà d nước > d dầu, do đó thỏi nhúng vào nước chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét.

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:30

Thỏi nhúng trong nước chịu lực đẩy ác-si-mét lớn hơn

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 20 tháng 11 2017 lúc 10:18

Do trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu nên thỏi đồng nhúng trong nước chịu lực đấy Ác-si-mét lớn hơn (mặc dù cả hai thỏi cùng chiếm một thể tích trong nước như nhau).

Bình luận (0)
Ann Vũ
Ann Vũ 16 tháng 7 2018 lúc 15:12

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào nước: FAn = dn.V

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào dầu: FAd = dd.V

Do trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu: dn > dd => FAn > FAd.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...