§3. Các hệ thức lượng giác trong tam giác và giải tam giác

Sách Giáo Khoa

Tam giác ABC có \(bc=a^2\). Chứng minh rằng :

a) \(\sin^2A=\sin B.\sin C\)

b) \(h_b.h_c=h^2_a\)

Nguyen Thuy Hoa
Nguyen Thuy Hoa 19 tháng 5 2017 lúc 15:32

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN