Lớp Sâu bọ - Bài 26. Châu chấu

Sách Giáo Khoa

Câu 2: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

le tran nhat linh
le tran nhat linh 8 tháng 4 2017 lúc 15:52

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần thành các nhánh nhỏ và các đầu nhánh nhỏ kết thúc đến các tế bào, khác hẳn với tôm sông, thuộc lớp Giáp xác (chúng hô hấp bằng mang).

chúc bn học tốtvui
Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 7 tháng 4 2017 lúc 16:45

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 11:07

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

OK ok

Bình luận (0)
vuminhhieu
vuminhhieu 22 tháng 11 2017 lúc 17:40

- Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào, còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

Bình luận (2)
Huỳnh Nguyễn Ly Na
Huỳnh Nguyễn Ly Na 26 tháng 11 2017 lúc 19:27

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào,

Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

Bình luận (0)
Bí Mật
Bí Mật 20 tháng 12 2017 lúc 20:41

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần thành các nhánh nhỏ và các đầu nhánh nhỏ kết thúc đến các tế bào, khác hẳn với tôm sông, thuộc lớp Giáp xác ..chúng hô hấp bằng mang

Thi hk I tốt nha

Bình luận (1)
lê huân
lê huân 21 tháng 11 2018 lúc 21:05

- Hô hấp ở châu chấu: nhờ hệ thống ống khí xuất phát từ các đôi lỗ thở ở hai bên thành bụng, phân nhánh chằng chịt đem oxi tới từng tế bào.

- Hô hấp ở tôm sông: nhờ các lá mang ở đốt gốc các đôi chân ngực, lấy oxi trong nước rồi đưa vào cơ thể.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN