Lớp Hình nhện - Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

Sách Giáo Khoa

Câu 1: Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thể với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?

Quang Duy
7 tháng 4 2017 lúc 16:48

* Đầu - ngực: là trung tâm vận động và định hướng. * Bụng: là trung tâm của nội quan và tuyến tơ. Nhện giống Giáp xác về sự phân chia cơ thể, nhưng khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 11:09

* Đầu - ngực: là trung tâm vận động và định hướng. * Bụng: là trung tâm của nội quan và tuyến tơ. Nhện giống Giáp xác về sự phân chia cơ thể, nhưng khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển.

Bình luận (0)
vuminhhieu
21 tháng 11 2017 lúc 21:15

* Đầu-ngực: là trung tâm vận động và định hướng

* Bụng: là trung tâm của nội quan và tuyến tơ

Nhện giống Giáp xác về sự phân chia cơ thể, nhưng khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tieu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển.

Bình luận (0)
nguyễn thị thúy
30 tháng 11 2017 lúc 19:45

Câu 1: Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể? Hướng dẫn trả lời: * Đầu - ngực: là trung tâm vận động và định hướng. * Bụng: là trung tâm của nội quan và tuyến tơ. Nhện giống Giáp xác về sự phân chia cơ thể, nhưng khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN