Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một người đi xe đạp trung bình mỗi giờ đi được 8,5km. Hỏi trong 3 giờ người đó đi được bao nhiêu kí-lô-mét ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN