Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Sách Giáo Khoa

Câu 2: Ở các chợ địa phương em có các loài thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loài nào có trá trị xuất khẩu?

Doraemon
Doraemon 5 tháng 4 2017 lúc 19:56

Nói chung ở các chợ địa phương trong cả nước thường gặp các loại trai, hên. Chợ vùng biến còn có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

Bình luận (2)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 5 tháng 4 2017 lúc 20:54

Nói chung ở các chợ địa phửơng trong cả nước thường gặp. Các loại ốc, trai, hến. Chợ vùng biển còn có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 11:18

Nói chung ở các chợ địa phương trong cả nước thường gặp các loại

- trai, hên. Chợ vùng biến còn có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

Bình luận (0)
vuminhhieu
vuminhhieu 5 tháng 11 2017 lúc 19:38

Nói chung ở các địa phương trong cả nước thường gặp các loại, hến. Chợ vùng biển còn có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
Lê Thị Kim Chi 24 tháng 11 2017 lúc 19:45

Nói chung trong các chợ địa phương trong cả nước thường gặp. Các loại ốc, trai, hến. Chợ vùng biển có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

Bình luận (0)
Lâm Nguyễn Khánh Linh
Lâm Nguyễn Khánh Linh 18 tháng 11 2018 lúc 20:37

mn có để ý là số câu hỏi của @Sách Giáo Khoa là -13 ko?!!

Bình luận (1)
Le Hoang Thanh Truc
Le Hoang Thanh Truc 20 tháng 11 2018 lúc 10:00

Nói chung ở các chợ địa phương trong cả nước thường gặp các loại trai, hên. Chợ vùng biến còn có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

Bình luận (0)
Nguyen Quang Minh
Nguyen Quang Minh 11 tháng 3 2019 lúc 21:17

Ở các chợ địa phương em có các loài động vật thân mềm như trai, ốc, mực, bạch tuộc... làm thực phẩm, trong khi đó, loài trai, ốc là loài có giá trị xuất khẩu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN