Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

I love you

1) Một quả bóng có m= 0.3kg va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc của quả bóng trước va chạm là 5 m/s. Biến thiên động lượng của quả bóng là:a. -1.5kgm/s b. 1.5kgm/sc. -3kgm/s d. 3kgm/s

Sky SơnTùng
15 tháng 2 2016 lúc 14:28

Biến thiên động lượng bằng động lượng sau trừ động lượng trước va chạm\(\Delta p=-mv-mv=-3\left(kgm\text{/}s\right)\)Đáp án C.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN