Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Sách Giáo Khoa

Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không? Cho ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 3 tháng 4 2017 lúc 15:27

Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.

Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối

Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao..

Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo 3 tháng 4 2017 lúc 15:28

Trả lời

Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.

Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối

Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao..

Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức.

Bình luận (0)
Nhã Doanh
Nhã Doanh 5 tháng 4 2017 lúc 10:17

rong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.

Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối

Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao..

Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
Đỗ Nguyễn Như Bình 14 tháng 4 2017 lúc 20:37

- Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.

- Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối

- Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao..

- Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

- Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức.

Bình luận (0)
Trần Khánh Linh
Trần Khánh Linh 16 tháng 4 2017 lúc 10:01

Trong học sinh ngày nay có mê tín dị đoan.Ví dụ:ăn đậu trước khi thi,kiêng ăn trứng,chuối,bánh lọt... Cách khắc phục:Bản thân ko tin vào những điều đó vì hoàn toàn ko co' cơ sở,Học ôn bài kĩ,khuyên các bạn ko nên tin theo,...

Bình luận (0)
Bon
Bon 16 tháng 4 2017 lúc 14:27

Học sinh hiện nay còn hiện tượng mê tín dị đoan nhưng không nhiều.Ví dụ như:không ăn ốc trước khi đi thi,không ăn mực đầu tháng,đầu năm,...

Cách khắc phục:cha mẹ không nên làm bản thân mình và các con cùng mê tín vì đa số trẻ em mê tín là ảnh hưởng từ cha mẹ chúng,nên tự bản thân mình chặn những nguồn thông tin cổ suý mê tín dị đoan như những trang web,báo lá cải giật tít nhằm tăng view,tự bản thân không nên tin vào những điều không có cơ sở khoa học

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh 16 tháng 4 2017 lúc 17:17

Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan. Ví dụ: Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối. Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao.. . Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên. Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức.

Bình luận (0)
Park Chanyeol
Park Chanyeol 17 tháng 4 2017 lúc 18:54

học sinh thời nay có hiện tượng mê tín dị đoan.

Vd: không học bài, cầu khấn để thi đỗ

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn 3 tháng 5 2017 lúc 13:01

Theo em, học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan, ví dụ:

- Cúng bái thần linh hoặc ăn hạt đậu trước khi đi thi.

- Đặt tập học dưới gối nằm khi ngủ hoặc kẹp lá cây thuộc bài vào trang tập để thuộc bài mà không cần học.

Để khắc phục hiện tượng đó, chúng ta cần phải:

- Biết được mê tín dị đoan là gì, tốt hay xấu, mà muốn biết thì phải học để có kiến thức.

- Khi thấy những hành vi mê tín dị đoan thì phải nhắc nhở hoặc tố cáo, không được ủng hộ cho những hành vi đó.

- Gia đình và nhà trường phải nghiêm khắc nhắc nhở và giáo dục học sinh không nên mê tín dị đoan.

Bình luận (1)
Khánh Hạ
Khánh Hạ 19 tháng 5 2017 lúc 10:22

Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.

Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao..

Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức.

Bình luận (0)
Quỳnh Như
Quỳnh Như 28 tháng 6 2017 lúc 11:08

Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.

Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối

Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao..

Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức

chúc bạn may mắn nha

Bình luận (0)
My Trà
My Trà 20 tháng 4 2018 lúc 22:32

Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.

Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối

Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao..

Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN