Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

Sách Giáo Khoa

Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 3 tháng 4 2017 lúc 14:49

Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng của học sinh thể hiện qua các việc làm sau:

- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt...

- Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm...).

- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng;

- Đấu tranh chông những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước;

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
Ba Thị Bích Vân 23 tháng 4 2017 lúc 10:27

Không được xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng

- Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí

3. Trách nhiệm của Nhà nước

- ban hành các quy định pháp luật

- Tuyên truyền giáo dục

III, Bài tập

1. bài tập 1

Không được xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng

- Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí

3. Trách nhiệm của Nhà nước

- ban hành các quy định pháp luật

- Tuyên truyền giáo dục

III, Bài tập

1. bài tập 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN