Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Sách Giáo Khoa

Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta.

Võ Đông Anh Tuấn
1 tháng 4 2017 lúc 9:55

Giảm tỉ lệ gia tăng dân số: - Ổn định số dân - Nhu cầu đáp ứng đầy đủ hơn - Thất nghiệp giảm - Hạn chế ô nhiễm môi trường - An ninh chặt hơn Thay đổi cơ cấu kinh tế: - Chuyển dần sang dịch vụ - Tăng nhanh kinh tế nước nhà - Cạnh tranh với dịch vụ các nước lớn - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
3 tháng 4 2017 lúc 14:56

Giảm tỉ lệ gia tăng dân số và thay đổi cơ cấu dân số (theo nhóm tuổi, theo nam – nữ) sẽ tạo điều kiện:

+ Giảm bớt những khó khăn về việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế và các vấn đề xã hội khác.

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư, ổn định xã hội.

+ Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Sử dụng hợp lí, bảo vệ tài nguyên và môi trương, phát triển theo hướng bền vững.

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hà
7 tháng 4 2017 lúc 22:36

Địa lý dân cư

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN