BÀI 28 : Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Sách Giáo Khoa

Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Linh Nguyễn
31 tháng 3 2017 lúc 21:55

- Là sự sắp xếp , phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý nguồn lực sẵn có đạt hiệu quả kinh tế cao

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
31 tháng 3 2017 lúc 22:08

Tổ chức lãnh thổ Công nghiệp: Là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực, nhằm đạt hiệu quả cao về kinh tế-xã hội và môi trường.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN