Sinh học 8

...

Nêu khả năng lm việc của tim .

Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 29 tháng 3 2017 lúc 13:02

*) Tim hoạt động cả đời mà không bị mỏi vì thực chất tim vẫn có quá trình nghỉ ngơi trong mỗi chu kỳ co dãn tim như sau:

+ Tim ở pha dãn chung: cả tâm thất và tâm nhĩ nghỉ 0,4 giây.

+ Pha nhĩ co: Tâm nhĩ co 0,1 s nghỉ 0,8-0,3 = 0,7s

+ Pha thất co : Tâm thất co 0,3 s nghỉ 0,8-0,3 = 0,5s.

- Tim hoạt động theo chu kỳ, thời gian các ngăn tim hoạt động thực tế ít hơn nhiều so với thời gian nghỉ ngơi do vậy các cơ tim đủ thời gian phục hồi mà không bị mỏi.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 28 tháng 3 2017 lúc 19:39

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN