Sinh học 7

Lan Hồ

Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu

vũ mai liên
4 tháng 2 2018 lúc 21:29

Chim bồ câu trống có cơ quan giao cấu tạm thời (do xoang huyệt các lộn ra), thụ tinh trong, đẻ 2 trứng trên 1 lứa, trứng có vỏ đá vôi. Trứng thì được cả chim trống và chim mái ấp, chim non yếu, được nuôi bằng sữa diều của chim bố mẹ.

Bình luận (0)
monsta x
7 tháng 2 2018 lúc 13:02

chim bồ câu trống có cơ quan giao cấu tạm thời , thụ tinh trong ,đẻ hai trứng một lứa , trứng có vỏ đá vôi. trứng đc cả chim trống và chim mái ấp , chim non yếu ,đc nuôi bằng sữa diều của mẹ

Bình luận (0)
Quang Duy
22 tháng 3 2017 lúc 22:02

Chim bồ câu trống có cơ quan giao cấu tạm thời (do xoang huyệt các lộn ra), thụ tinh trong, đẻ 2 trứng/1 lứa, trứng có vỏ đá vôi. Trứng thì được cả chim trống và chim mái ấp, chim non yếu, được nuôi bằng sữa diều của chim bố mẹ. Bạn học tốt nhé!

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN