Bài 51 : Thiên nhiên Châu Âu

Trần Thị Lan Anh

-Kể tên các kiểu môi trường ở châu Âu.

-Nêu sự khác nhau giữa môi trường ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.

-Trình bày sự phân bố các đai thực vật có dãy An-pơ. Vì sao lại có sự phân bố như vậy?

Trần Thị Lan Anh
17 tháng 3 2017 lúc 19:58

Giúp tớ với các bạn ơi........khocroikhocroikhocroi

Bình luận (0)
Vương Tuấn Khải
17 tháng 3 2017 lúc 20:01

-Châu Âu có 4 kiểu môi trường:

+Môi trường đới hải dương

+Môi trường ôn đới lục địa

+Môi trường địa trung hải

+Môi trường núi cao

Bình luận (0)
Đỗ Gia Ngọc
22 tháng 3 2017 lúc 19:56

- Các kiểu khí hậu:

+ Khí hậu ôn đới hải dương

+ Khí hậu ôn đới lục địa

+ Khí hậu hàn đới

+ Khí hậu địa trung hải

Bình luận (0)
Trần Võ Lam Thuyên
31 tháng 3 2017 lúc 20:22

-Kể tên các kiểu môi trường ở châu Âu.

Châu Âu có 4 kiểu môi trường:

+ Môi trường ôn đới hải dương

+ Môi trường ôn đới lục địa

+ Môi trường địa trung hải

+ Môi trường núi cao

-Nêu sự khác nhau giữa môi trường ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.

Ôn đới hải dương Ôn đới lục địa
Khí hậu điều hòa Khí hậu khắc nghiệt
Mưa nhiều quanh năm, đặc biệt là vào mùa đông Mưa ít, tập trung nhiều vào mùa hạ
Nhiều nước quanh năm, không đóng băng Nhiều nước vào mùa xuân-hạ, mùa đông bị đóng băng
Rừng lá rộng Rừng lá kim

-Trình bày sự phân bố các đai thực vật có dãy An-pơ. Vì sao lại có sự phân bố như vậy?

- Trình bày sự phân bố các đai thực vật có dãy An-pơ:

+ 200m - 800m: đồng ruộng, làng mạc

+ 800m - 1800m: rừng hỗn giao

+ 1800m - 2200m: rừng lá kim

+ 2200m - 3000m: đồng cỏ núi cao

+ Từ 3000m trở lên: băng tuyết vĩnh cửu.

- Vì sao lại có sự phân bố như vậy?

Do dãy An-pơ nhận được nhiều mưa trên các sườn đón gió ở phía Tây. Thảm thực vật thay đổi theo độ cao.

Chúc bn hx tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN