Bài 17 : Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Minh Khá

Nêu những cơ hội và thách thức của việt nam khi gia nhập asean ???

qwerty
qwerty 7 tháng 3 2017 lúc 8:10

- Thời cơ: + Trong kinh tế: thu hút vốn và kĩ thuật của các quốc gia tiên tiến trong khu vực, phát triển du lịch dịch vụ; + Về văn hóa giáo dục: Được giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa truyền thống độc đáo, tiếp cận nền giáo dục ở các quốc gia tiên tiến; + Về an ninh - chính trị: chung tay giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu, đảm bảo ổn định chính trị của khu vực. - Thách thức: + Chênh lệch về mức sống và tăng trưởng; + Khác biệt về chế độ chính trị; + Lai căng về văn hóa, dung nhập tệ nạn xã hội; + Cạnh tranh với các nước đã có nền kinh tế phát triển hơn... + Nguy cơ mất bản sắc dân tộc

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 7 tháng 3 2017 lúc 11:37

Cơ hội: ASEAN là cửa ngõ đầu tiên và then chốt cho tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam. Thông qua ASEAN chúng ta đã được mở rộng không gian hợp tác với các nước trên thế giới nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng. Được giao lưu hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục... , tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại của các nước tiên tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam ra thế giới. Do nước ta nằm ở vị trí chiến lược, cộng với nguồn tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, tình hình chính trị ổn định đã giúp ta thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư của các nước bạn và trên trên thế giới. Qua đó các nhà đầu tư đã tạo được nhiều việc làm cho người dân, đồng thời nâng cao mức sống của người dân Việt Nam. Sự thiết lập Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) sẽ làm tăng nhanh mức độ tin cậy và ý thức cộng đồng trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác chính trị - an ninh nội khối lên tầm cao mới. Thách thức: 1. Nguy cơ tụt hậu Sự tồn tại một hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của nền sản xuất xã hội còn nhiều lạc hậu, bao gồm cả những vấn đề còn rất nan giải như hệ thống máy móc, thiết bị chủ yếu là ở các thế hệ cũ, hệ thống giao thông - dịch vụ tài chính, ngân hàng... cùng với quá trình đô thị hoá tuy đã khá hơn nhiều so với trước song vẫn còn khấp khểnh chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển bền vững ở nước ta. 2. Năng lực cạnh tranh còn thấp, chậm được cải thiện. Do các nước trong khu vực ASEAN có nền văn hóa tương đồng nhau nên có nhiều sản phẩm giống nhau. Năng lực quản lý doanh nghiệp còn yếu. Nhiều doanh nghiệp nhà nước tồn tại được là nhờ có sự bảo hộ, trợ cấp của Nhà nước. Tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ còn lớn. Xét về tiêu chí cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá như giá cả, chất lượng, mạng lưới tổ chức tiêu thụ và uy tín doanh nghiệp thì sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam cũng còn thua kém hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. 3.Trình độ lao động còn thấp và hiện tượng “chảy máu chất xám” Nước ta có rất nhiều nhân tài nhưng chúng ta chưa có chính sách đào tạo, thu hút nhân tài cụ thể nên đã xảy ra hiện tượng “chảy máu chất xám”, những người có trình độ đã bị các công ty nước ngoài thu hút về làm việc còn các công ty của ta vẫn chưa thuyết phục được họ. 4.Nguy cơ phá hoại Xã hội Chủ nghĩa và phai nhạt bản sắc dân tộc Khi mở của hội nhập thì nền văn hóa phương Tây xâm nhập vào Việt Nam càng nhiều, ảnh hưởng vào nước ta dưới nhiều dạng hình thức khác nhau, các loại hình văn hoá phẩm đồi truỵ lôi kéo, dụ dỗ người dân vào con đường lệch lạc trong cách sống, dẫn đến dễ bị tha hoá, biến chất thành những con người ích kỷ, thực dụng nên gây ra nhiều tệ nạn xã hội hòng chống phá chế độ Xã hội chủ nghĩa, đường lối đúng đắn của Đảng, của Nhà nước ta. 5. Tình trạng môi trường thiên nhiên ngày càng xấu hơn, hiên tai, dịch bệnh do đó càng gia tăng mạnh, chủ nghĩa khủng bố vẫn đang là hiểm hoạ lớn nhất của thế giới không riêng gì Việt Nam... Những vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải có biện pháp giải quyết triệt để, nếu không thì nguy cơ Việt Nam sẽ trở thành bãi rác của thế giới.

Bình luận (1)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 7 tháng 3 2017 lúc 15:38
Thời cơ và thách thức của Việt Nam * Cơ hội: - Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực - Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực. - Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế. - Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực. - Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực. * Thách thức: - Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực. - Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực.

- Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.
Bình luận (0)
Ngô Bả Khá
Ngô Bả Khá 1 tháng 2 2019 lúc 8:16
Thời cơ và thách thức của Việt Nam * Cơ hội: - Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực - Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực. - Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế. - Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực. - Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực. * Thách thức: - Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực. - Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực. - Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.
Bình luận (0)
Vân3007
Vân3007 10 tháng 10 2019 lúc 19:59

*Cơ hội

-Việt Nam có cơ hội tham gia tất cả các hoạt động của ASEAN trên các lĩnh vực:Kinh tế,Văn hóa,Giáo dục,Công nghệ.

-Việt Nam có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

-Mở rộng thị trường ra tầm quốc tế.

-Tạo thêm việc làm,cải thiện đời sống của người dân

-Có cơ hội ;ếp xúc và học hỏi khoa học-kĩ thuật ;ên ;ến của các nước thành viên

-Tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng trong khu vực.

*Thách thức

-Chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế.

-Sự chênh lệch về trình độ sản xuất,thu nhập so với 1 số nước trong khu vực.

-Sự khác biệt về thể chế chính trị.-Sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các nước

Bình luận (0)
Vân3007
Vân3007 10 tháng 10 2019 lúc 21:04

*Cơ hội

- nền kt vn được hội nhập với nền kt trong khu vực

- tạo đk để nền kt vn thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực

-Mở rộng thị trường ra tầm quốc tế.-Việt Nam có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

-Tạo thêm việc làm,cải thiện đời sống, nâng cao mức sống của người dân

-Việt Nam có cơ hội tham gia tất cả các hoạt động của ASEAN trên các lĩnh vực:Kinh tế,Văn hóa,Giáo dục,Công nghệ.

- tiếp thu nhừng thành tuuwqqj về kh –kt tiên tiến của các nước thành viên để phát triển kt

- có cơ hội, đk thuận lợi để tiếp xúc, học hỏi, giao lưu, hợp tác các nước thành viên về mọi lĩnh vực : giáo dục, văn hóa, khoa học kĩ thuật, kinh tế, công ngệ, y tế,…

-Tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng trong khu vực

- chung tay giải quyết những vấn đề mang tính chất toàn cầu, đảm bảo ổn định chính trị kh vực

- được giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa, truyền thống độc đáo - có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lý của các nc trong khu vực

*Thách thức

-Chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế.

-Sự chênh lệch về trình độ sản xuất,thu nhập so với 1 số nước trong khu vực.

-Sự khác biệt về thể chế, chế độ chính trị.

-Sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các nước - hội nhập dễ bị ‘’hòa tan’’ nguy cơ đánh mất bản sắc và truyền thống dân tộc

- chênh lệch về mức sống và tăng trưởng

- lai căng về văn hóa, du nhập tệ nạn xã hội

- nếu không tận dụng cơ hội đẻ phát triển thì nền kinh tế nước ta có khả năng tụt hậu so với các nước trong khu vực

* sau khoảng thời gian tổng hợp các ý lại vất vả :)))

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN