Michiel Girl mít ướt
11 tháng 9 2015 lúc 15:39

\(\frac{x\left(x+1\right)}{2}=55\)

x( x + 1 ) = 55 . 2 = 110

Mà 10 . 11 = 110

=> x = 10

x + 1 = 11 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN