Câu hỏi của Võ Lan Thảo - Địa lý lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Dựa vào bản đồ giáo khoa treo tường châu Mĩ - Địa lí tự nhiên (hoặc tập bản đồ thế giới và các châu lục), hãy điền tiếp vào chỗ (......) nội dung phù hợp.

* Dãy An-đét là một dãy núi ..................., nằm ở ................. lục địa Nam Mĩ, chạy dài từ ............ xuống ............ . Trên dãy núi có nhiều đỉnh núi cao trên 5000m như: .............................................................................................. .

* Do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh .......................... , chạy sát gần bờ, nên khí hậu nơi đây hầu như ............. và là nơi ................. nhất châu lục.

2. Dựa vào sơ đồ sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy Anđét trong SGK, em hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

SƯỜN TÂY SƯỜN ĐÔNG
Thảm thực vật Độ cao (m) Thảm thực vật Độ cao (m)
..................................... 0-1000m ...................................... 0-1000m
..................................... 1000-2000m ....................................... 1000-1300m
..................................... 2000-3000m ....................................... 1300-2000m
..................................... 3000-4000m ....................................... 2000-3000m
..................................... 4000-5000m ....................................... 3000-4000m
..................................... trên 5000m ....................................... 4000-5000m
........................................ trên 5000m

3. Em hãy giải thích tại sao lại có sự phân bố khác nhau về thực vật ở hai sườn dãy Anđét

    Được cập nhật 23 tháng 2 2018 lúc 18:29 7 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.