Dạng 2. Kim loại ,oxit kim loại hòa tan trong Axit hoặc Bazơ

Nick Violet

Bà con giúp đỡ mình với PT: Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H20 nFe2O3 = 3,75 mol Tính lượng HCl 6N cần dùng để hòa tan hết chất rắn Fe2O3 để tạo dung dịch FeCl3 ạ Xin cảm ơn!

Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 21 tháng 2 2017 lúc 21:04

6N là cái gì vậy?limdim

Bình luận (8)
Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 22 tháng 2 2017 lúc 23:10

Fe2O3+6HCl --> 2FeCl3 + 3H2O

3.75------22.5---------7.5------11.25

VHCl=n/CM=22.5/6=3.75(M)

bài rất dễ, bn phải suy nghĩ trước rồi hãy hỏi, chỉ cần kéo số mol qua là dc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...