Đề 6

Nắng Hồng

giúp mk với :

1. tính

a, (-6 - 3) . (6+3) b, (-3).(-4).(-5).2

c ,(-9+11).(-6) d,18.21-3.5.6 e, 36-12 - (5-7)

Trần Khánh Đăng
Trần Khánh Đăng 17 tháng 2 2017 lúc 14:14

Giai

\(a=-90\\ b=-120\\ c=-12\\ d=288\\ e=26\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...