Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Hiếu

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

A.phản xạ toàn phần.

B.phản xạ ánh sáng.

C.tán sắc ánh sáng.

D.giao thoa ánh sáng.

Trần Hoàng Sơn
5 tháng 1 2016 lúc 9:17

Ánh sáng trắng đi qua lăng kính bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
5 tháng 1 2016 lúc 9:17

Chọn C

Bình luận (0)
Trần Mi Thư Trâm Anh
5 tháng 1 2016 lúc 11:02

Tán sắc ánh sáng nha bạnbanhqua

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN