I LOVE GOT7
30 tháng 8 2015 lúc 16:01

đề bài của bn viết k rõ ràng mà còn viết sai chính tả nữa trời 

Bình luận (0)
Michiel Girl mít ướt
30 tháng 8 2015 lúc 16:06

số hs nam là : ( 458 - 129 ) : 2 = sai ĐỀ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Khối lớp ba có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN