Hoàng Gia Bảo

Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi theo mẫu

Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế
Bắc Phi  
Trung Phi  
Nam Phi

Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 11 2019 lúc 7:11
Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế
Bắc Phi

- Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác – xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và phát triển du lịch.

- Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, oliu, cây ăn quả cận nhiệt đới… Các nước phía Nam Xa – ha – ra trồng một số loại cây nhiệt đới như lạc, bông, ngô…nhưng sản lượng không lớn.

Trung Phi

- Các quốc gia ở Trung Phi phần lớn là nghèo, nền kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu

- Đất đai thoái hóa, hạn hán kéo dài và nạn châu chấu là những nguyên nhân chủ yếu khiến nạn đói thường xuyên xảy ra.

- Nền kinh tế của nhiều nước trong khu vực thường xuyên rơi vào khủng hoảng do giá nông sản và khoáng sản trên thế giới không ổn định

Nam Phi Các nước khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch, phát triển nhất là Cộng hòa Nam Phi
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi.

Hoàng Gia Bảo

Lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần phía đông của khu vực Trung Phi theo mẫu:

Thành phần tự nhiên Phần phía Tây khu vực Trung Phi Phần phía Đông khu vực Trung Phi
Dạng địa hình chủ yếu    
Khí hậu    
Thảm thực vật  
Hoàng Gia Bảo

Nền kinh tế của các nước ở khu vực Trung Phi chủ yếu dựa vào:

A. Trồng trọt, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

B. Trồng trọt, chăn nuôi, khai thác lâm sản và khoáng sản.

C. Trồng trọt, chăn nuôi, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

D. Chăn nuôi, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 34.1 cho biết:

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

- Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

 

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm kinh tế nhiều nước châu Phi là:

A. Nền kinh tế hàng hóa.

B. Nền kinh tế thị trường.

C. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.

D. Nền kinh tế phụ thuộc.

Hoàng Gia Bảo

Xác định trên hình 32.1 các khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN