Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Uyên Trần

Mạch điện RLC mắc nối tiếp trong đó cuộn dây không thuần cảm còn điện trở R thay đổi được. Khi R biến thiên ta thấy có 1 giá trị làm cho PR=PR max, lúc đó U=1,5UR. Tính hệ số công suất đoạn mạch (phương pháp đại số và giãn đồ)

kocanbiet_8
30 tháng 12 2015 lúc 17:59
Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
Trung tá -
16 tháng 12 2015 lúc 13:34
Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
Trung tá -
16 tháng 12 2015 lúc 13:42

Ta biết rằng R thay đổi để PR max thì: \(R=Z_{đoạn-còn-lại}\)

\(\Rightarrow U_R=U_{rLC}\)

Ta có giản đồ véc tơ như sau: 

i U U U R rLC φ

Từ giản đồ véc tơ ta có: \(\cos\varphi=\frac{\frac{U}{2}}{U_R}=\frac{1,5}{2}=0,75\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN