Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

Nam Nam

kể tên các dòng điện thiên nhiên?

kể tên các loại pin?

Vù Cao Bằng
Vù Cao Bằng 18 tháng 1 2017 lúc 15:12

Sấm sét

pin con thỏ, pin cúc bấm,...

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 22 tháng 1 2017 lúc 7:58

Sấm séc

Pin tròn , pin dẹp , pin vuông ,.........

Bình luận (0)
Hồ Thị Thu Uyên
Hồ Thị Thu Uyên 11 tháng 3 2017 lúc 21:21

Sấm sét

Pin tròn,pin con thỏ, pin vuông,......

Bình luận (0)
Heo Trang
Heo Trang 17 tháng 1 2017 lúc 22:20

-Sấm sét

-Pin mặt trời, pin sạc,...

Trả lời đại thui nha!ngaingung

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN