Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

Trương Ngọc Linh Nhi

Từ các kết quả trên em có nhận xét gì về tác dụng của các một ( thước nhựa ,thanh thủy tinh ,Mạnh ni lông) sau khi bị cọ xát lên các quận giấy nilông xốp?

- liệu điều gì xảy ra với các vật ( thước nhựa, thanh thủy tinh ,Mạnh ni lông ) sau khi bị cọ xát

Dương Khánh Thư
Dương Khánh Thư 15 tháng 1 2017 lúc 11:29

Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác.

Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện( phóng tia lửa điện sang vật khác).

Những vật sau khi cọ xát có những tính chất điện. Gọi là vật nhiễm điện.

Bình luận (2)
Lê Thị Thùy Dung
Lê Thị Thùy Dung 15 tháng 1 2017 lúc 12:16

các vật sau khi cọ xát sẽ bị nhiễm điện mang điện tích.Thì nó sẽ :

- Có khả năng hút các vật khác( trọng lượng nhỏ, nhẹ)

- Có khả năng làm phát sáng bóng đèn của bút thử điện ( truyền điện sang).

Bình luận (2)
Anh Lan
Anh Lan 15 tháng 1 2017 lúc 17:50

-Em có nhận xét các vật bị cọ xát có khả năg hút các vật khác . Các vật đó gọi là các vật nhiễm điện hay các vật mag điện tích.

-Với các vật (thước nhựa.......)sau khi bị cọ xát có khả năg hút các vật khác.

Bình luận (10)
Vù Cao Bằng
Vù Cao Bằng 18 tháng 1 2017 lúc 14:34

Làm cho các vật đó bị nhiễm điện

Các vật đó bị nhiễm điện và hút các vật khác

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 18 tháng 1 2017 lúc 16:21

- Em có nhận xét các vật bị cọ xát có khả năng hút các vật khác . Các vật đó gọi là vật nhiễm điện hay các vật mang điện tích .

- Với các vật ( thước nhựa , thanh thủy tinh , ... ) sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác .

Bình luận (0)
Tơn Thor
Tơn Thor 9 tháng 3 2017 lúc 19:40

Từ kết quả trên,tôi có nhận xét

*Thước nhựa,thanh thủy tinh,mảnh ni lông sau khi cọ xát có khả năng hút các vật nhẹ khác

*Các vật thước nhựa....sau khi cọ xát có thể hút các vật khác

Tick nha

Bình luận (2)
Trần Tiến Đạt
Trần Tiến Đạt 20 tháng 4 2018 lúc 11:45

-Em có nhận xét các vật bị cọ xát có khả năg hút các vật khác . Các vật đó gọi là các vật nhiễm điện hay các vật mag điện tích.

-Với các vật (thước nhựa.......)sau khi bị cọ xát có khả năg hút các vật khác.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN