Chương II- Âm học

Vù Cao Bằng

Âm thanh truyền với vận tốc nhanh nhất trong môi trường nào sau đây?

A. Không khí

B. Nước

C. Thép

D. Gỗ

Ken Tom Trần
Ken Tom Trần 14 tháng 1 2017 lúc 21:48

thép

Bình luận (0)
Phan Đoàn Bảo Ngọc
Phan Đoàn Bảo Ngọc 14 tháng 1 2017 lúc 21:59

thép

Bình luận (0)

C

Bình luận (0)
Nguyen Duc Huynh
Nguyen Duc Huynh 15 tháng 1 2017 lúc 15:31

theo tớ thì tớ chọn câu C. thép

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN