Hoàng Gia Bảo

Các dãy núi ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có hướng chính là:

A. tây - đông

B. bắc - nam

C. tây nam - đông bắc

D. tây bắc - đông nam

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 9 2018 lúc 3:45

Hướng dẫn: SGK/30, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các dãy núi hướng Tây Bắc - Đông Nam của nước ta có ở các vùng núi

A. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc.

B. Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam

D. Tây Bắc, Trường Sơn Bắc

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào dưới đây là điểm khác nhau cơ bản giữa miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ với miền Bắc, Đông Bắc và miền Tây Bắc, Bắc Trung Bộ?

A. Cấu trúc địa chất và địa hình.

B. Cấu trúc địa hình và hướng sông ngòi.

C. Chế độ mưa và thuỷ chế sông ngòi.

D. Đặc điểm về khí hậu.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích ảnh hưởng của gió mùa và hướng các dãy núi đến sự khác biệt khí hậu giữa vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc, giữa Đông Trường Sơn với Tây Nguyên.

Hoàng Gia Bảo

Vùng núi gồm các dãy núi song song và so le nhau theo hướng đông bắc - tây nam là:

A. Trường Sơn Nam.

B. Trường Sơn Bắc.

C. Tây Bắc

D. Đông Bắc.

Hoàng Gia Bảo

Ba dải địa hình chạy cùng hướng tây bắc - đông nam ở Tây Bắc là:

A. Hoàng Liên Sơn, núi dọc biên giới Việt - Lào, các sơn nguyên và cao nguyên.

B. Hoàng Liên Sơn, Phan-xi-păng, núi dọc biên giới Việt - Lào.

C. Núi dọc biên giới Việt - Lào, Phan-xi-păng, các sơn nguyên và cao nguyên.

D. Các sơn nguyên và cao nguyên, Hoàng Liên Sơn, Phan-xi-păng

Hoàng Gia Bảo

Tây Bắc – Đông Nam là hướng chính của vùng núi nào nước ta? 

A. Vùng bán bình nguyên

B. Vùng đồi trung du

C. Dãy núi vùng Đông Bắc

D. Dãy núi vùng Tây Bắc

Hoàng Gia Bảo

Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc có thế mạnh nổi bật hơn Tây Bắc về

A. các cao nguyên đá vôi

B. tiềm năng thủy điện

C. chăn nuôi bò sữa

D. Khoáng sản năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Cấu trúc địa hình “ gồm các dãy núi song song và so le nhau theo hướng tây bắc – đông nam” là của vùng núi

A. Đông Bắc

B.Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc

D. Trường Sơn Nam

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh đất của miền Bắc và Đông Bắc, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có sự phân hóa đa dạng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN