Chương III- Điện học

Đinh Thị Ngọc Anh

Vì sao có những lần sau khi chải tóc, ta thấy một vài sợi tóc dựng đứng lên

tiêu mỹ ly
15 tháng 1 2019 lúc 22:31

Vì sau khi chải tóc, các sợi tóc bị nhiễm điện (+) và chúng đẩy lẫn nhau nên có một vài sợi dựng đứng lên.

Bình luận (0)
nguyễn phương anh
7 tháng 1 2017 lúc 13:02

vì tóc cọ xát với lược làm cho lược bị nhiễm điện kéo các sợi tóc dựng đứng lên

Bình luận (0)
Ngô Tấn Đạt
7 tháng 1 2017 lúc 20:22

Vì có nhiều sợi tóc bị nhiễm điện dương cùng loại đẩy nhau nên dựng đứng thẳng lên.

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
30 tháng 4 2017 lúc 10:52

Sau khi chải tóc các sợi tóc nhiễm điện dương tức là chúng nhiễm điện cùng loại thì chung đẩy nhau dẫn đến 1 vài sợi tóc dựng lên

banhqua

Bình luận (0)
Hoàng Bình Ngọc Quý
14 tháng 3 2019 lúc 20:38

Khi chải tóc,lược sẽ ma sát vs sợi tóc làm cho sợi tóc bám vào lược nên chúng dựng đứng lên

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN