Câu hỏi của Nguyễn Ngân - Toán lớp 9

mọi người giúp em với ạ?? em cần đáp án ạ!

một mảng bìa có dạng một tam giác cân ABC, aAB-AC-25 cm và BC=14cm, làm thế nào để cắt từ mảnh bìa đó ra một hình chữ nhật MNPQ có diện tích bằng 1/17 diện tích tam giác ABC, trong đó các điểm M,N thuôc cạnh BC, còn P,Q tương ứng thuộc cạnh AC,AB

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.