Hoàng Gia Bảo

 

A. Các nước Mĩ la tinh.


 

C. A-rập Xê-út.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 2 2019 lúc 17:55

Giải thích  : Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khi kênh đào Xuy – ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là

A. Các nước Mĩ la tinh

B. Hoa Kì

C. Ả – rập Xê – út

D. Các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen

Hoàng Gia Bảo

 

A. Lương thực, thực phẩm.


 

 


C. Máy móc công nghiệp.


 

 


Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Xuy – ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển?

A. Lương thực, thực phẩm

B. Hàng tiêu dùng

C. Máy móc công nghiệp

D. Dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

 

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ.


 

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi

Hoàng Gia Bảo

Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê

Hoàng Gia Bảo

 

A. I-ran.     

B. A-rập Xê-út.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 58%.   


B. 70%.  


 C. 42%.   


D. 50%.