Hoàng Gia Bảo

Hiện nay, kênh đào Xuy-ê thuộc sở hữu của quốc gia nào ?

 

A. Anh.   

B. Pháp.   

C. Mĩ.   

D. Ai Cập.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 1 2018 lúc 4:56

Giải thích  : Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết