Hoàng Gia Bảo

 

A. I-ran.     

B. A-rập Xê-út.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 8 2018 lúc 15:38

Giải thích  : Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Anh.   

B. Pháp.   

C. Mĩ.   

D. Ai Cập.


Hoàng Gia Bảo

Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê

Hoàng Gia Bảo

Khi kênh đào Xuy – ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là

A. Các nước Mĩ la tinh

B. Hoa Kì

C. Ả – rập Xê – út

D. Các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen

Hoàng Gia Bảo

 

A. Các nước Mĩ la tinh.


 

C. A-rập Xê-út.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Lương thực, thực phẩm.


 

 


C. Máy móc công nghiệp.


 

 


Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Xuy – ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển?

A. Lương thực, thực phẩm

B. Hàng tiêu dùng

C. Máy móc công nghiệp

D. Dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

 

A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.


 

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 58%.   


B. 70%.  


 C. 42%.   


D. 50%.


 

Hoàng Gia Bảo

 

 

C. 42%.  


 D. 50%.