Hoàng Gia Bảo

 

A. Kênh Xuy-ê.     

B. Kênh Pa-na-ma.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 12 2017 lúc 12:32

Giải thích  : Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.


 

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.


 

Hoàng Gia Bảo

 

  

 B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.


C. Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.


D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 58%.   


B. 25%.   


C. 23%.  


 D. 77%.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 58%.   


B. 70%.  


 C. 42%.   


D. 50%.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Lương thực, thực phẩm.


 

 


C. Máy móc công nghiệp.


 

 


Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Xuy – ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển?

A. Lương thực, thực phẩm

B. Hàng tiêu dùng

C. Máy móc công nghiệp

D. Dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

Tìm hiểu về kênh đào Pa-na-ma

Hoàng Gia Bảo

 

A. I-ran.     

B. A-rập Xê-út.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Anh.   

B. Pháp.   

C. Mĩ.   

D. Ai Cập.