Chương III - Dòng điện xoay chiều

nguyễn mạnh tuấn

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp một tụ điện C thì biểu thức dòng điện i1=Iocos(wt + pi/6) A

Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp nói trên thì  biểu thức dòng điện i2=Iocos(wt -pi/3) A

biểu thức hai đầu mạch có dạng:

                                                                                GIẢI

giả sử u=Uocos(wt+ phi)

nếu mắc vào mạch RC thì  i=Iocos(wt + phi + phi1)

nếu mắc L nữa vào thành mạch RLC thì i=Iocos(wt+phi+ phi2)

theo đề bài ta có   phi + phi1 = pi/6

                          phi +phi2=-pi/3

\(\Rightarrow\)phi1-phi2= pi/2

đến đây bài toán sẽ dựa vào Io để chứng minh phi1=-phi2 hoặc -phi1=phi2   nhưng em vẫn không hiểu cách chứng minh đó

mong thầy chứng minh kĩ giúp, em mói học phần RLC này nên hơi lơ mơ.

phynit
phynit Admin 12 tháng 8 2015 lúc 23:29

Do trong 2 trường hợp, Io là như nhau, nên Z1 = Z2

\(\Leftrightarrow\cos\varphi_1=\cos\varphi_2\Leftrightarrow\varphi_1=-\varphi_2\)(Vì 1 cái âm, 1 cái dương)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN