Hoàng Gia Bảo

 

A. Tốc độ chậm, thiếu an toàn.


 

C. Không cơ động, chi phí đầu tư lớn.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 7 2018 lúc 5:31

Giải thích  : Mục VI, SGK/146 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải

Hoàng Gia Bảo

Vì sao ngành hàng không có khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất?

A. Tốc độ chậm, thiếu an toàn

B. Cước phí vận tải rất đắt, trọng tải thấp

C. Không cơ động, chi phí đầu tư lớn

D. Chỉ vận chuyển được chất lỏng

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đường bộ.    

B. Đường sắt.


 

Hoàng Gia Bảo

Loại hìnhkhông chuyển dịch trong quá trình vận tải, có cước phí rất rẻ là

A. Đường ôtô

B. Đường sắt    

C. Đường ống 

D. Đường biển

Hoàng Gia Bảo

Người ta thường dựa vào tiêu chí nào để định giá cước phí vận tải hàng hóa?

A. Cự li vận chuyển trung bình

B. Khối lượng vận chuyển

C. Khối lượng luân chuyển

D. Chất lượng dịch vụ vận tải

Hoàng Gia Bảo