Hoàng Gia Bảo

Vì sao ngành hàng không có khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất ?

 

A. Tốc độ chậm, thiếu an toàn.


 

B. Cước phí vận tải rất đắt, trọng tải thấp .


 

C. Không cơ động, chi phí đầu tư lớn.


 

D. Cchỉ vận chuyển được chất lỏng.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 7 2018 lúc 5:31

Giải thích  : Mục VI, SGK/146 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải

của Việt Nam giai đoạn 1996 – 2011 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Để thể hiện tốc độ tăng cường khối lượng hàng hóa vận chuyển theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1996 – 2011, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Đường.

C. Miền

D. Cột

Hoàng Gia Bảo

Vì sao ngành hàng không có khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất?

A. Tốc độ chậm, thiếu an toàn

B. Cước phí vận tải rất đắt, trọng tải thấp

C. Không cơ động, chi phí đầu tư lớn

D. Chỉ vận chuyển được chất lỏng

Hoàng Gia Bảo

Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất là

 

A. Đường bộ.    

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.  

 D. Đường biển.


 

Hoàng Gia Bảo

Loại hìnhkhông chuyển dịch trong quá trình vận tải, có cước phí rất rẻ là

A. Đường ôtô

B. Đường sắt    

C. Đường ống 

D. Đường biển

Hoàng Gia Bảo

Người ta thường dựa vào tiêu chí nào để định giá cước phí vận tải hàng hóa?

A. Cự li vận chuyển trung bình

B. Khối lượng vận chuyển

C. Khối lượng luân chuyển

D. Chất lượng dịch vụ vận tải

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường biển lại chiếm tỉ trọng cao trong khối lượng luân chuyển hàng hóa do

A. cước phí cao

B. tốc độ nhanh

C. quãng đường vận tải dài

D. khối lượng hàng không lớn

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải

A. Đường ô tô

B. Đường sắt

C. Đường sông

D. Đường ống

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN