Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

 

A. XIX.   

B. XXI.   

C. XX.   

D. XVI.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 6 2018 lúc 7:31

Giải thích  : Mục III, SGK/143 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

A. XIX

B. XXI

C. XX

D. XVI

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

 

A. XIX.   

B. XXI.   

C. XX.   

D. XVI.


 

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỷ

A. XIX

B. XXI

C. XX

D. XVI

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

 

A. Than.     

B. Nước.


 

C. Dầu mỏ, khí đốt.     

D. Quặng kim loại.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

A. Than

B. Dầu mỏ, khí đốt

C. Nước

D. Quặng kim loại

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

 

A. Than.     

B. Nước.


 

C. Dầu mỏ, khí đốt.     

D. Quặng kim loại.


 

Hoàng Gia Bảo

Luồng vận tải đường biển lớn nhất Thế giới nối liền

A. Đại tây Dương và Ấn Độ Dương

B. Hai bờ Thái Bình Dương

C. Hai bờ Đại Tây Dương

D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải

A. Đường ô tô

B. Đường sắt

C. Đường sông

D. Đường ống

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN