Hoàng Gia Bảo

 

A. XIX.   

B. XXI.   

C. XX.   

D. XVI.


Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 6 2018 lúc 7:31

Giải thích  : Mục III, SGK/143 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. XIX.   

B. XXI.   

C. XX.   

D. XVI.


Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

A. XIX

B. XXI

C. XX

D. XVI

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỷ

A. XIX

B. XXI

C. XX

D. XVI

Hoàng Gia Bảo

 

A. Than.     

B. Nước.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Than.     

B. Nước.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

A. Than

B. Dầu mỏ, khí đốt

C. Nước

D. Quặng kim loại

Hoàng Gia Bảo

Luồng vận tải đường biển lớn nhất Thế giới nối liền

A. Đại tây Dương và Ấn Độ Dương

B. Hai bờ Thái Bình Dương

C. Hai bờ Đại Tây Dương

D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương