Hoàng Gia Bảo

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

 

A. Các tuyến đường xuyên Á.


 

B. Đường Hồ Chí Minh.


 

C. Quốc lộ 1


 

D. Các tuyến đường chạy từ Tây sang Đông.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 6 2017 lúc 15:38

Giải thích  : Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là Quốc lộ 1, kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau chạy qua 6/7 vùng kinh tế ở nước ta (trừ vùng Tây Nguyên).

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Bnmb
Xem chi tiết
Bnmb
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Ngô Chí Nhân
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết